24 timer i kajak 2023 - hvor langt kan du ro?

 

Hvornår foregår det?

Løbet bliver skudt i gang den 17. juni kl. 10.00, men forinden byder vi på dejlig morgenmad, indskrivning samt sikkerhedsinstruks, så som deltager skal du være her senest kl 9.00.

Hvad går det ud på?

Ro så langt du kan på 24 timer! Du bestemmer selv, hvor meget pause du vil holde i løbet af de 24 timer. Du ror kun mod dig selv, og det gælder altså ikke nødvendigvis om at være den, der ror længst, selvom der er en lille præmie for at gøre det.

Hvad skal jeg medbringe?

Ud over dit fartøj og sikkerhedsudstyr, skal du selv medbringe snacks og hvad du ellers har brug for af ekstra forplejning. Medbring også nok tøj og skiftetøj.

Hvad med sikkerheden?

Alle deltagere skal kunne varetage egen sikkerhed svarende til IPP2-bevis i den valgte bådtype. Alle skal bære svømmevest. Deltagere der ror om natten skal følges ad mindst to personer sammen og ro med tydeligt hvidt lys, der kan ses hele vejen rundt. I havnen skal der tages hensyn til øvrig trafik for eksempel lystbåde og Samsø Færgen. Hold altid til højre i lystbådehavnen og i havneindsejlingen. Der kan være sejlskibe, der sejler for sejl og uden motor ind og ud af havnen. Vis hensyn til dem. Det er også for din egen skyld, så du ikke bliver sejlet ned.

Rute

Løbet afvikles som et slags stjerneløb. Der er forskellige ruter, du kan ro mellem Mølleparken og Bellevue samt rundt om Aarhus Ø. Se kortene nederst.

Man kan undlade at ro på åen, hvis ikke man ønsker dette.

I inderhavnen (havnestykket foran Toldboden) skal alle holde sig i højre side det vil sige den side, der vender ind mod land så INGEN forstyrrer havnens arbejde – lods og slæbebåde.

Undgå kontakt med vandet i åen. Vandkvaliteten kan være meget dårlig.

Kilometerne måles ved hjælp af et klippekort. Når en rute (eller to) er roet, får man et klip, og på den måde holder vi styr på, hvor langt hver deltager har roet. Du er selvfølgelig velkommen til selv at måle din distance via et ur eller lignende, men de officielle løbskilometer tælles ved at få et klip i sit klippekort.

Tidsplan
  • Kl. 9 - Ankomst, morgenmad (rundstykker og frugt) og OBLIGATORISK sikkerhedsbriefing
  • Kl. 10 - Løbet starter
  • Kl. 13 - Frokost ("Lav dit eget smørrebrød")
  • Kl. 16 - Kaffe/kage
  • Kl. 19 - Aftensmad (Chili con/sin carne eller lignende)
  • Kl. 10 (18/6) - Morgenmad (rundstykker og frugt) og afslutning med præmieoverrækkelse
Tilmelding

TILMELDINGEN ER LUKKET FOR I ÅR :-)

Tilmelding sker via de orange knapper her på siden (øverst til højre, hvis du ser siden fra en computer, og nederst hvis du kigger med fra mobil). Husk at vælge den rigtige knap alt efter om du er medlem af AKKK eller ej.

Hele herligheden koster 100 kr. Betales til AKKK via MobilePay: 80022 – Prisen inkluderer deltagelse og forplejning, jf. ovenstående tidsplan. Der er mulighed for at købe kolde drikkevarer til meget rimelige priser.

Af praktiske årsager, kan vi ikke tilbyde at refundere beløbet i tilfælde af afbud, men vi vil meget gerne have besked, hvis du ikke kan komme alligevel.

Der er max 100 pladser i løbet. Tilmelding er først til mølle og senest d. 11 juni af hensyn til planlægning af forplejning.

Mere information

Vi sender mere praktisk information om blandt andet parkeringsforhold og maden, når vi kommer tættere på. Der er arrangeret parkering til biler og kajaktrailere for deltagerne.

Spørgsmål kan rettes til event@aarhuskanokajak.dk

 

Vi er støttet af Spar Nord fonden – tak for det!

 

Hent invitationen her og print til din klub
Løbsruten

 

Hvis du ikke er medlem

Hvis du er medlem

Følg med på Facebook