24 timer i kajak - hvor langt kan du ro?

 

Hvad går det ud på?

Ro så langt du kan på 24 timer! Du bestemmer selv, hvor meget pause du vil holde, så længe du starter kl 10.00 d. 25 juni og afleverer dit kilometertal til løbsarrangøren, hvis du stopper inden kl 10.00 d. 26 juni. Du ror kun mod dig selv, og det gælder altså ikke nødvendigvis om at være den, der ror længst, selvom der er en lille præmie for at gøre det..

Hvad skal jeg medbringe?

Ud over dit fartøj og sikkerhedsudstyr, skal du selv medbringe frokost/snacks og hvad du ellers har brug for af ekstra forplejning. Medbring også nok tøj og skiftetøj.

Hvad med sikkerheden?

Alle deltagere skal kunne varetage egen sikkerhed og have IPP2-bevis i den valgte bådtype. Alle skal bære svømmevest. Deltagere der ror efter solnedgang skal følges ad mindst to personer sammen og ro med tydeligt hvidt lys, der kan ses hele vejen rundt. I havnen skal der tages hensyn til øvrig trafik fx lystbåde og Samsø Færgen. Hold altid til højre i lystbådehavnen. Også i havneindsejlingen. Der kan være sejlskibe, der sejler for sejl og uden motor ind og ud af havnen. Vis hensyn til dem. Det er også for din egen skyld, så du ikke bliver sejlet ned.

Kan jeg deltage på Paddleboard?

Paddleboards er også velkomne, men kun på den del af ruten der går fra Sejlsportcentret til Det Grønne Hus. Embedslægen har vurderet, at vandkvaliteten i å og havn ikke er egnet til deltagere på paddleboards. Derfor kan Paddleboards ikke deltage i hverken lystbådehavn, inderhavn eller på åen. Isætning og landgang skal foregå ved Sejlsportcentret.

Rute

Der er forskellige ruter, du kan ro mellem Mølleparken og Bellevue samt rundt om Aarhus Ø. Se kortene nederst.

Man kan undlade at ro på åen, hvis ikke man ønsker dette.

I inderhavnen (havnestykket foran Toldboden) skal alle holde sig i højre side det vil sige den side, der vender ind mod land så INGEN forstyrrer havnens arbejde – lods og slæbebåde.

Undgå kontakt med vandet i åen. Vandkvaliteten kan være meget dårlig.

Kilometerne måles ved hjælp af et klippekort. Når en rute (eller to) er roet, får man et klip, og på den måde holder vi styr på, hvor langt hver deltager har roet.

Tidsplan
  • Kl. 9 - Ankomst, morgenmad og OBLIGATORISK sikkerhedsbriefing
  • Kl. 10 - Løbet starter
  • Kl. 14 - Pitstop med kaffe/kage
  • Kl. 19 - Aftensmad
  • Kl. 10 (26/06) - Morgenmad og afslutning med præmieoverrækkelse
Tilmelding

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Hele herligheden koster 75 kr. Betales til AKKK via MobilePay: 80022 – Prisen inkluderer deltagelse, en flot løbstrøje, forplejning (2x morgenmad, aftensmad og kaffe/kage). Der er mulighed for at købe kolde drikkevarer til meget rimelige priser.

Af praktiske årsager, kan vi ikke tilbyde at refundere beløbet i tilfælde af afbud, men vi vil meget gerne have besked, hvis du ikke kan komme alligevel.

Der er max 100 pladser i løbet. Tilmelding er først til mølle og senest d. 18 juni af hensyn til planlægning af forplejning.

Mere information

Vi sender mere praktisk information om blandt andet parkeringsforhold og maden, når vi kommer tættere på. 

Spørgsmål kan rettes til event@aarhuskanokajak.dk

 

Vi er støttet af Nordea-fonden - tak for det!

 

Hent invitationen her og print til din klub
Løbsruten

 

Hvis du ikke er medlem

Hvis du er medlem

Følg med på Facebook