Faciliteter

Som medlem af Aarhus Kano- og Kajakklub har du mulighed for at benytte alle vores faciliteter. Du kan finde mere information om vores faciliteter nedenfor.

Søsporten - Vores klubhus

Søsporten er omdrejningspunktet for klubbens sociale aktiviteter på land. Vi har omklædningsrum, toiletfaciliteter, klublokaler, køkken, værksted og træningsfaciliteter i Søsporten. Vi deler huset med Aarhus Roklub og Sportsdykkerklubben KVAK, og vi samarbejder om driften i Brugerrådet. Du kan se mere information på www.søsporten.dk.

Hvis du er medlem og skal booke lokaler i Søsporten kan du se en guide her.

Henvendelser vedrørende Søsporten sendes til bestyrelsen.


Bådhallen

Vores både, trailere og udstyr opbevarer vi i bådhallen på Kystpromenaden. 


Brabrand Rostadion

Som medlem i klubben har du adgang til Brabrand Rostadion. Her er der en bådhal, værksteds- og klubfaciliteter, omklædnings- og motionsfaciliteter, 2000 meter robaner samt et dommertårn til konkurrenceaktiviteter. På Rostadion har Aarhus Kajaksamvirke (ÅKS) en række tur og kap-kajakker liggende som vores klubmedlemmer også må benytte. Spørg udstyrsudvalget hvilke både du må bruge på Rostadion.

Hvis du er friroet i klubben kan du få adgang til motionsrum og omklædning. For at få adgang til at ro i bådene på Rostadion, skal du være frigivet i turkajak og have roet 200 km. i turkajak. 

Vær opmærksom på at det i søen og åen kan være vanskeligt at komme i land ved kæntring.

Du kan læse mere om Rostadion på hjemmesiden.

Skriv til udstyrsudvalget, hvis du gerne vil have en nøgle.


Kajakhotellet Åbrinken

Kajakhotellet Åbrinken ligger i krydset mellem Søren Frichs Vej og Ringgaden, altså nærmest midt i byen.

Her har Aarhus Kajaksamvirke (ÅKS) to containere stående. Den ene container indeholder kajakker som du som medlem kan få adgang til. For at få adgang til Åbrinken, skal du være frigivet i turkajak og have roet 200 km. i turkajak. Vær opmærksom på at det i søen og åen kan være vanskeligt at komme i land ved kæntring.

Du kan læse mere om Åbrinken på hjemmesiden.

Skriv til udstyrsudvalget, hvis du gerne vil have adgang.


Svømmehal

I vintersæsonen har klubben adgang til Gellerupbadet. Her har vi mulighed for både svømning, rulletræning, teknik, leg, kajakpolo, sauna og hygge. Svømmehalsudvalget arbejder hvert år på forskellige indslag med eksterne og interne instruktører i svømmehallen. Vi har et blandet udvalg af kajakker såsom polokajakker, havkajakker og turkajakker i svømmehallen. Vi har også pagajer, spraydecks, padlefloats og andet legetøj til rådighed.

Husk at rengøre dit eget udstyr før du tager det med ud i svømmehallen.

Tilmelding til svømmehalstider foregår i kalenderen.